Několik tipů, jak vymyslet doménu

Pokud potřebujete inspiraci, přinášíme Vám několik námětů, které Vám mohou pomoci vymyslet doménu. Níže uvedené ukázkové domény berte pouze jako příklad (některé domény jsou dosti krkolomné, ale pro ilustraci stačí).

Vymyšlené slovo

Tento způsob tvorby domény je nejspíše nejnáročnější. Vyžaduje notnou dávku kreativity a času. Ne každé nově vytvořené slovo je totiž vhodné. Některé spatně zní, jiné se špatně píše, nebo je příliš dlouhé, další se obtížně vyslovuje či pamatuje, nebo není až tak unikátní, jak si v prvním momentu myslíte. Pokud se Vám povede takové slovo vymyslet, můžete těžit z řady výhod, které taková doména přináší. Mezi výhody se řadí snadná brandovatelnost, nezaměnitelnost a zapamatovatelnost. Zdůrazňujeme, že slovo nemusí mít s oborem Vaší činnosti jakoukoliv spojitost. Jako příklad uvádíme internetový obchod alza.cz. Tip: Otevřete si slovník, inspirujte se, přemýšlejte, tvořte, komolte.

Spojení slov

Velice častým postupem při vymýšlení domény je spojení více slov, které vystihují projekt. U těchto domén si ovšem musíte dát pozor na to, aby nebyly příliš dlouhé (optimální je spojení dvou slov). Při spojování slov můžete využít i předložky, spojky nebo jiné slovní druhy. Tip: Pokud se chystáte spojit více slov, zvažte, jestli výsledná doména není zbytečně komplikovaná (Co je lepší? HostinecuNováka.cz nebo jen uNováka.cz).

Velice časté a oblíbené je spojení:
-podstatného jména se slovesem (VařímeJídlo.cz, OpravujemeKoloběžky.cz)
-přídavného jména s podstatným jménem (LevnýKominík.cz)
-příslovce se slovesem (VařímeRychle.cz)
-příslovce s podstatným jménem (OpravyLevně.cz)
-slovesa se zájmenem (OpravímeTo.cz, UvařímeVám.cz)
-podstatného jména se zájmenem (MojeDeprese.cz)
-dvou podstatných jmen (OpravyKoloběžek.cz)
-předložky a podstatného jména (viz výše; př.OdSestry.cz; + různé pády apod.).

Slovní spojení vůbec nemusí mít s Vaším podnikáním nic společného. Stačí, když bude dostatečně unikátní a zapamatovatelné. Obchod s oblečením tak může běžet na doméně ZlatáSova.cz

Oznamovací domény

Výborné domény pro sektor služeb. Doména vystihuje činnost, kterou se zabýváte, a tuto skutečnost oznamuje světu (OpravujemeKoloběžky.cz; VyléčímeVás.cz). Stejně jako u rozkazovacích domén již jednoslovné varianty nejsou k dispozici. Zajímavou oznamovací doménou může být doména obsahující Vaše jméno. Tato volba bývá relativně častá u IT živnostníků (AlenkaProgramuje.cz).

Rozkazovací domény

Jak již název napovídá, jedná se o domény, které člověku něco přikazují. Tyto domény jsou oblíbené napříč všemi obory, neboť přímo nabádají k akci. V dnešní době již volné jednoslovné varianty nenajdeme, proto se obvykle přidávají např. zájmena (ZačniPracovat.cz; OžeňSe.cz; SeberTo.cz).

Tip:

Předložka

Vymýšlení domény Vám může usnadnit použití předložky. Použít se dá velké množství předložek, musíte si ovšem dát pozor, jestli doménu s předložkou nepoužívá i konkurence. Pak by domény byly snadno zaměnitelné (prolyzovani.cz x nalyzovani.cz). Řešením je zaregistrovat si více variant takovéto domény. Často využívané předložky: od, do, po, z, s, bez, u, za, pro, na, o, v, nad, proti

Skládání slov

Doména může vzniknout „useknutím“ a složením více slov dohromady. Tímto způsobem lze získat zajímavé a hezké domény. (Př. prodej sekaček – pro sek – prosek). Často se tato tvorba využívá v kombinaci s angličtinou (účetnictví a daně – accounting & tax – acotax).

Mat a Bot

Jedná se o domény, které v sobě zahrnují tvary jako bot nebo mat (následující příklady berte s nadsázkou – autobusomat.cz, vlakobot.cz). V České republice se jedná o velice oblíbené domény, proto se u nich vytrácí prvek unikátnosti. I přes tento fakt se jedná o vcelku pěkné a zapamatovatelné domény.

Zkomolení existujícího slova

Není nutné vymýšlet úplně nové slovo, mnohdy totiž postačí, pokud dostatečně zkomolíte již existující slovo. Takto vzniklá doména by měla splňovat klasické požadavky (nezaměnitelnost, unikátnost, délka, apod.)

Geografická domény

Jedná se o domény, které obsahují místo podnikání a druh činnosti (PůjčovnaMoravany.cz). Tuto doménu lze využít především pro prezentování služeb (rozvor jídla, půjčovna, kadeřnictví), pro prodej zboží je lepší zvolit jinou doménu. Takováto doména je také snadněji zaměnitelná a nebrandovatelná. Další možností je mít byznys na hlavní doméně, a geografickou doménu na hlavní doménu přesměrovat (popřípadě postavit podpůrnou stránku).
Vhodnost geografické domény dle plánů:
Chceme expandovat: Zvolíme doménu, která nebude vázaná na místo.
Nechceme expandovat: V tomto případě můžete s klidem využít doménu OpravyKoloběžekBrno.cz.

Zkratky

Doména je v tomto případě tvořena písmeny, které zkracují například název společnosti. Takové domény jsou velice dobrou volbou, nicméně jsou již rozebrané (dvoumístné tj. LL.cz a trojmístné tj.LLL.cz), využít tak můžete sekundární trh. Čtyřmístné (a stále volné) LLLL.cz již nejsou tak lukrativní, ale u některých společností či stránek mohou posloužit velice slušně.

Internetová písmena

Hlavně v dřívějších dobách se domény tvořily zahrnutím písmenek i nebo e před slovo. Vzniklé domény pak vypadají například takto: etruhlar.cz, itruhlar.cz, etraktory.cz, itraktory.cz

Domény vyjadřující plány či touhy

Tyto domény se hodí jak pro portály, diskuzní fóra, komunitní weby, affil weby (BuduHodný.cz, ChciSportovat.cz), tak pro eshopy (ChciHokejku.cz).

Nespisovná čeština

Pokud máte pocit, že se Vaše podnikání obejde bez „super seriózní“ domény, můžete svůj projekt pojmenovat odlehčeně. U některých oborů je taková doména dokonce žádoucí (portály a eshopy pro mladé). Příklad: SemBejk.cz
Pokud provozujete eshop např. se sortimentem pro děti, můžete využít rovněž zdrobněliny.

Častá „doménová slova“

Určitě jste si všimli, že se některé tvary v doménách objevují velice často. Zde naleznete malý seznam těchto oblíbených „slov“, která můžete využít při vymýšlení domény:
-top (TopKoloběžky.cz)
-nej (rovněž nejlevnější, nejlepší, nejvýhodnější-NejPečivo.cz, NejlevnějšíPečivo.cz)
-ráj (RájKoloběžek.cz)
-svět (SvětJogurtů.cz)
-mag (zkratka pro magazín, BusMag.cz)
-mega, hyper, giga (MegaPizza.cz)
-plus (KoloběžkyPlus.cz)
-online (KoloběžkyOnline.cz)
-čísla 24-7-365-1 (Kominík24.cz)
-shop, store (ScooterStore.cz)
-servis (ProgramátorskýServis.cz)
-portal (ProgramátorskýPortál.cz)
-jak (JakVymysletDoménu.cz)

Přivlastňovací domény

Jedná se o domény, ve kterých je obsaženo přivlastňovací zájmeno. (MůjKokršpaněl.cz, MojeKoloběžky.cz)

Cizí jazyk

V tuzemsku je již zcela běžné používat v doméně či názvu společnosti cizí jazyk (zejména angličtinu). Obecně se jedná o hezké domény. Pozor pouze na slova, která mohou být zaměnitelná, obtížně sdělitelná či srozumitelná.

Příslovce

Domény, které obsahují příslovce (ptáme se na ně Jak? Kde? Kdy? Kam? Proč?). Stále jdou najít hezké jednoslovné kousky. Příklad: Inteligentně.cz

Kombinace výše uvedených způsobů tvorby domén

Výše uvedený seznam způsobů tvorby domén berte jako možnou inspiraci, nemusíte totiž využít pouze jeden způsob. Vaše nová doména tak může vzniknout kupříkladu spojením zkratky a slova (Simona Turková – Realitní kancelář – STReality.cz), nebo zkomolením anglického slova.

Rada na závěr: pozor na experimenty s prohazováním pořadí slov

Jestliže se Vám líbí doména, která je již bohužel zaregistrovaná, může Vás napadnout prohodit v doméně pořadí slov. Příklad: Chceme doménu ÚčetnictvíBřeza.cz, která je již zabraná, tak zaregistrujeme podobnou variantu BřezaÚčetnictví.cz. Takového postupu se spíše vyvarujte. Přináší totiž hodně rizik a problémů. Maximálně využijte takovou doménu na přesměrování.

Tip: Stále ještě nemůžete vymyslet doménu? Všímejte si svého okolí (dívejte se na domény v jiných oborech, které by Vás mohly inspirovat).